Consultancy

RE/MAX BonBini Commercial biedt de volgende diensten aan: 

 1. Project management voor de project ontwikkelaar
 2. Begeleiden vastgoedfinancieringen voor (buitenlandse) investeerders
 3. Due diligence en advies voor investeerders
 4. Marktonderzoek en haalbaarheidsstudies
 5. Distressed development solutions

A. Project management voor de project ontwikkelaar
 • assisteren bij project financiering en bankrelaties
 • opzetten verkoop- en marketingplan
 • assisteren bij juridische en zakelijke aangelegenheden
 • overleg met overheidsdiensten en aanvragen bouwvergunningen

B. Begeleiden vastgoed financieringen voor investeerders
Introductie van de investeerder bij lokale bankrelaties en begeleiden van de financieringsaanvraag.

C. Due diligence en advies voor investeerders

Due Diligence bij aankoop van onroerend goed:
Een grondig due diligence-onderzoek is onmisbaar indien u wilt investeren in zakelijk vastgoed.  Op een zorgvuldige manier stellen we de technische staat van het vastgoed vast en checken we de vergunningen. Daarnaast analyseren we diverse gebruiksmogelijkheden en eventuele risico's. Wij werken daarbij volgens de 'guidelines' van RICS. Door flexibiliteit, duidelijke rapportage en nadruk op communicatie kunnen wij u effectief en doelgericht van dienst zijn.

Due diligence bij verkoop van onroerend goed:
Indien u vastgoed wilt verkopen kunt u ook een due diligence-onderzoek laten uitvoeren. Dit biedt de volgende voordelen:
 • verkorting van het verkooptraject omdat alle gegevens over het gebouw bekend en aanwezig zijn
 • een grotere kans op het halen van de vraagprijs en kostenbesparend voor koper
 • kopers kunnen bouwen op de 'reliance' die wij afgeven op onze rapporten, wat de onderhandelingen soepeler doet verlopen

D. Marktonderzoek een haalbaarheidsstudies
Er wordt een antwoord gevonden op vragen als:
 • zijn er wettelijke beperkingen zoals bestemmingsplannen?Is het project technisch gezien haalbaar?
 • zijn er bijzondere problemen te verwachten zoals logistieke beperkingen of bodemvervuiling.
 • is het project binnen het budget te realiseren? 
 • wat zijn de te verwachten risico's en hoe zijn deze te beheersen? 

E. Distressed development solutions
We bekijken het vastgoed vanuit een andere hoek en zoeken oplossingen zoals het heronderhandelen van bestaande huurovereenkomsten, herstructureren van het bedrijfsplan en nieuwe gebruiksmogelijkheden voor het vastgoed.

RE/MAX Partners

REMAX BONBINI